info@vitfysiotherapie.nl​
024-3774734

ALGEMENE VOORWAARDENAlgemene voorwaarden: aanmelding, verwijzing en directe toegankelijkheid fysiotherapie

Je kunt je op verschillende manieren aanmelden bij VIT Fysiotherapie. Dit kan door middel van een verwijzing van je huisarts, specialist of andere medici. Echter heb je in de meeste gevallen helemaal geen verwijzing nodig en kan je op eigen initiatief bij ons terecht vanuit DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie). Wij zijn tijdens de openingstijden telefonisch en per e-mail bereikbaar. Ook kan je ons benaderen via het contactformulier op de website. Je mag natuurlijk ook altijd even bij ons binnenlopen voor het maken van een afspraak. Wij staan je graag te woord.
Indien achteraf blijkt dat je toch een verwijzing nodig hebt (bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie), dan kunnen we dit later alsnog samen regelen. Bij de eerste afspraak vragen wij je legitimatie mee te nemen, dit zijn wij wettelijk verplicht. Ook verzoeken wij je een handdoek mee te nemen.

 

Vergoeding

De vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van de verzekering die je hebt afgesloten bij je zorgverzekeraar. Het type klacht maakt soms ook nog een groot verschil. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende situaties:

 

Niet chronische klachten:

• Deze worden alleen vergoed vanuit je aanvullende verzekering (indien je deze hebt afgesloten). Hier zit vaak een maximum aan tussen de 6 en 36 behandelingen.
• Bij onvoldoende dekking vanuit de aanvullende verzekering komt het resterende deel voor je eigen rekening, bekijk de tarieven hier. 
• Indien geen aanvullende verzekering, worden de kosten direct bij je ingediend volgens ons eigen tarief.

 

Chronische klachten:

• Bij de meeste chronische indicaties binnen de fysiotherapie geldt dat de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden (indien je hiervoor verzekerd bent vanuit je aanvullende pakket). Zo niet, zal je het resterende deel zelf moeten betalen. Na 20 behandelingen kom je dan in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering (wat betekent dat je eigen risico wordt aangesproken). De duur van de chronische indicatie is volledig afhankelijk van het type indicatie en kan variëren tussen de 3 maanden en 3 jaar. Informeer hierover bij uw fysiotherapeut.
• Er zijn een paar uitzonderlijke chronische indicaties waar behandelingen direct uit de basisverzekering vergoed worden. Dit verandert ieder jaar weer. Momenteel is dat onder andere: COPD, Claudicatio Intermittens, Artrose heup/knie en COVID-19 revalidatie. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij je fysiotherapeut.
• Informeer bij je fysiotherapeut hoeveel je vergoedt krijgt. Soms is dit afhankelijk van de ernst van de klachten en/of je al eerder (in het desbetreffende jaar) behandeld bent. Let wel op: als je behandelingen vergoedt krijgt die onder de basisverzekering vallen, kan dit invloed hebben op je eigen risico (meestal 385 euro) per jaar.

 

Behandelafspraak wijzigen

Wanneer je verhinderd bent en de afspraak wilt annuleren, neem dan minimaal 24 uur van tevoren (op werkdagen) contact op met de praktijk. Dit mag ook via e-mail of voicemail. Zo geef je andere mensen de kans om op korte termijn een afspraak in te plannen. Wanneer te laat wordt afgezegd, zijn we genoodzaakt de zitting in rekening te brengen.


Behandeling door collega, waarnemer of afstuderend fysiotherapie student:

Bij afwezigheid van je vaste fysiotherapeut kan het zijn dat de werkzaamheden door een collega fysiotherapeut worden waargenomen. Wij vragen hiervoor begrip. 

Regelmatig hebben wij een laatste jaar fysiotherapie student die zijn/haar eindstage loopt binnen onze praktijk. Hierdoor kan het zo zijn dat je door een stagiaire (onder supervisie van een vaste fysiotherapeut) wordt behandeld. Wij vragen hiervoor begrip. Wanneer je liever niet behandeld wordt door een stagiaire, horen wij dit graag. Dan houden wij hier natuurlijk rekening mee.

 

Faciliteiten

• Graag de oefenzaal met schone (sport)schoenen betreden.
• VIT Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten of andere die de praktijk betreden.
• Het gebruik van apparatuur geschiedt op eigen risico en enkel met toestemming van de therapeut.


Betalingsvoorwaarden

• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen jou als patiënt en VIT Fysiotherapie.
• Afspraken dienen 24 uur (op werkdagen) van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden zullen volledig in rekening worden gebracht.
• Behandelingen welke niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komen, worden persoonlijk aan je gefactureerd. Deze dien je binnen onderstaand betalingstermijn te voldoen.
• Betaling voor de diensten van VIT Fysiotherapie dienen na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het VIT Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
• Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.


Disclaimer

Onze praktijk VIT Fysiotherapie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.vitfysiotherapie.nl. Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Dit is niet nodig voor persoonlijk gebruik.

Als je gebruik maakt van deze website ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.


Het streven van VIT Fysiotherapie is altijd om de juiste en actuele informatie aan te bieden. De informatie is met zorgvuldigheid opgesteld, maar VIT Fysiotherapie kan niet garanderen dat alle informatie juist, volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht om de inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je te hoeven mededelen.


Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VIT Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het gebruik van informatie of de website of het niet goed functioneren van de website. Ook is VIT Fysiotherapie niet aansprakelijk voor informatie die wordt doorgestuurd of openbaar wordt gemaakt. Wij doen ons best om misbruik te voorkomen.


De website www.vitfysiotherapie.nl is bedoeld om mensen te informeren over fysiotherapeutische behandeling, algemene gezondheid en over onze diensten. Daarnaast kunnen geïnteresseerden een afspraak inplannen via de website.


Medische disclaimer
De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies. De informatie is algemeen bedoeld en geldt niet voor individuele medische situaties. De informatie kan niet beschouwd worden als aanbeveling om ziektes te behandelen. Aan de informatie hechten dan ook geen diagnostische of therapeutische waarden. De lezer wordt geadviseerd om contact op te nemen met een medewerker van VIT Fysiotherapie voor specifieke informatie over zijn individuele gezondheidssituatie.


Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, het privacybeleid, de algemene voorwaarden of andere delen van deze website? Neem dan contact op:


VIT Fysiotherapie
Wolfkuilseweg 269
6542 AA Nijmegen


Telefoonnummer: 024-3774734 / 024-3739486
E-mail: info@vitfysiotherapie.nl